Tunnelien liikenneturvallisuus

Nykyaikainen telematiikkajärjestelmä on tuomassa turvallisuutta moottoritien käyttäjille tunneliosuuksilla. Jatkuva liikenteenseuranta ja -ohjaus perustuu videokameroiden ja lukuisten mittausanturoiden antamaan informaatioon. Tunneleita seurataan ympäri vuorokauden Liikenneviraston liikennekeskuksissa Helsingissä ja Turussa. Liikennepäivystäjä havaitsee ja paikallistaa järjestelmän avulla poikkeustilanteen ja tekee päätöksen tarvittavista toimenpiteistä.

Tunnelit on numeroitu alkaen Turun suunnasta. Numeron perässä oleva kirjain osoittaa ajosuunnan.

Tunnelien turvallisuusvarustus

tunnelivalaistusikoni

Tunnelivalaistus

Automaattisesti säätyvä valaistus auttaa silmiä mukautumaan näkyvyyden heikentymiseen tunneliin ajettaessa. Hätäuloskäynnit ja -asemat ovat aina valaistuja.

kaiuttimetikoni

Kaiuttimet

Poikkeustilanteissa, kuten onnettomuuden sattuessa, kaiuttimista annetaan lisätietoa.

hätäuloskäyntiikoni

Hätäuloskäynnit

Hätäuloskäynnit on merkitty selvästi havaittavin merkein ja valoin. Tulipalon sattuessa poistu välittömästi ja seuraa merkkejä, jotka osoittavat poistumisreitin hätäuloskäynnille. Hätäuloskäynnin ovet ovat palonkestäviä ja savutiiviitä. Hätäuloskäyntien välimatka on 250 m. Paikallistamisen helpottamiseksi jokainen hätäpoistumistie on merkitty kirjainnumeroyhdistelmällä, esim. H83.

pientareet

Pientareet tai hätäpysäyttämispaikat

Tunneleissa on pientareet, joille vioittuneen ajoneuvon voi pysäyttää. Pysäyttämispaikkojen yhteydessä on hätäasema.

kaistaopasteet

Kaistaopasteet / vaihtuvat opasteet

Ajoradan yläpuolella on kaistaopasteet, jotka ilmoittavat millä kaistoilla saa ajaa.
Vihreä nuoli: kaistaa voi ajaa
Keltainen vilkkuva nuoli: vaihda kaistaa
Punainen rasti: kaista on suljettu
Vaihtuvilla opasteilla annetaan tiedotteita.

radio

Radion liikennetiedotteet

Liikennemerkeissä ilmoitetaan radiotaajuus, jolla Liikenneviraston Tieliikennekeskus lähettää tarvittaessa liikennetiedotteita. Säädä radiosi tälle taajuudelle ja noudata tiedotteissa annettuja ohjeita.

Tunnelikohtaiset taajuudet ovat Tervakorven, Pitkämäen, Orosmäen, Karnaisten ja Lehmihaan tunneleissa 94 MHz ja 101,1 MHz. Hepomäen ja Lakiamäen tunneleiden taajuudet ovat 94,3 MHz ja 101,4 MHz.

ilmastointi

Koneellinen ilmanvaihto

Pitkissä tunneleissa on koneellinen ilmanvaihto, joka poistaa automaattisesti pakokaasut ja tulipalon sattuessa savun.

kamerat

Tunnelien seurantakamerat

Tunnelit on varustettu kameroilla, joista välittyy kuva Liikenneviraston Tieliikennekeskukseen normaalista poikkeavissa tilanteissa. Pitkään Karnaisten tunneliin on asennettu lisäksi videokameroihin perustuva häiriönhallintajärjestelmä.

liikennetiedotteet

Hätäasemat

Hätäasemia on sijoitettu tunnelin suuaukoille, hätäuloskäyntien yhteyteen ja tarvittaessa myös niiden välille. Hätäasemien varustukseen kuuluvat:
- hätäpuhelin, jolla saa yhteyden hätäkeskukseen (112)
- sammuttimet (2 kpl)
- palohälytyspainike

liikennevalot

Liikennevalot

Onnettomuus- ja vaaratilanteissa tunneli suljetaan liikennevaloilla ja puomeilla.