Luontoympäristö

Tie on sovitettu ympäristöön. Tien suunnittelussa ja rakentamisessa on korostettu voimakkaasti ympäristönäkökohtia. Tunneleiden rakentaminen, meluntorjunta ja pohjavesien suojaaminen sekä pitkät laaksosillat lieventävät tien ympäristövaikutuksia. Tie on sovitettu maisemaan maaston omilla kivimateriaaleilla ja maisemoitavat alueet on metsitetty. Alueelle luonnonmukaisten kasvien taimikanta ja istutustapa luovat elinvoimaisen ja liikenteen rasitusta kestävän vihreän ympäristön.

Maisemaan mukautuvia meluvalleja

Meluntorjunta on toteutettu meluvalleilla, melukaiteilla ja meluaidoilla. Meluvallit on tehty tien rakentamisessa syntyneistä maa- ja kiviaineksista, jolloin ne istuvat mahdollisimman luontevasti maisemaan. Vallit mukautuvat tiemaisemaan mahdollisimman luonnollisina, koska ne myötäilevät ympäristön olemassa olevia maastomuotoja. Ympäröivät maisemat näkyvät myös tienkäyttäjille, koska osa meluaidoista on läpinäkyviä.