Turvallisuus on parantunut huomattavasti

Moottoritien ansiosta liikenne on turvallisempaa ja ajaminen sujuvampaa. Liikenneonnettomuuksien määrät vähenevät ja ajoaika Turun ja Helsingin välillä on lyhentynyt. Moottoritien eritasoliittymät, toisistaan erotetut ajoradat, riista-aidat ja tien muotoilu parantavat liikenneturvallisuutta. Useat tunnelit mahdollistavat riistaeläinten luonnollisen liikkumisen. Muurla-Lohja-osuuden valmistuttua liikenneturvallisuus on lisääntynyt myös muilla lähialueiden teillä, kun osa liikenteestä on siirtynyt moottoritielle.

Nykyaikaiset liikenteen- ja kelinseurantalaitteet keräävät tietoa liikenteen ohjausjärjestelmille. Järjestelmien avulla voidaan antaa tarkkoja keli- ja liikennetiedotteita, ohjata liikennettä ja hallita mahdolliset häiriötilanteet turvallisesti ja tehokkaasti.